W załączniku Instrukcja obsługi rejestratortemperatury i wilgotności NFC TLDLS.