W załączniku Instrukcja obsługi rejestratora temperatury i wilgotności NFC HTLDL.