Każdy rejestrator jest wyposażony w unikalny identyfikator, który łączy go z koncentratorem i aplikacją. Ten identyfikator można znaleźć z przodu każdego rejestratora.