Połączenie może być wykonane bezpośrednio poprzez aplikację internetową.